۰۱ تیر ۱۳۹۸
تیر ۱, ۱۳۹۸

یکصد خصوصیت رفتاری در بین افراد موفق

تیر ۱, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

یکصد خصوصیت رفتاری در بین افراد موفق

(تمامی موفقان جهان ؛ بنوعی در رفتار با هم مشترک هستند) « شما گاهی فکر میکنید که ؛ مثلا : اخلاق این شخص چقدر شبیه خودم و یا فلان شخص است »
لطفا سر فرصت کافی و با دقت ؛ نکا ت ذیل را بخوانید و در مقایسه با خودتان ؛

به هر موضوع یک ٪ یا امتیاز دهید :

« یکصد خصوصیت رفتاری در بین افراد موفق »

۱- بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند .

۲- دارای اهداف مشخص هستند .

۳- همیشه در پی فرصت های مناسب هستند .

۴- دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند .

۵- در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند .

۶- با متخصص مشورت مینمایند .

۷- تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند .

۸- در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند .

۹- از غیر ممکن حرف نمی زنند .

۱۰- می دانند که چه می خواهند.

۱۱- حاکم بر سرنوشت خود هستند .

۱۲- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند .

۱۳- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند .

۱۴- در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز .

۱۵- به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند .

۱۶- به گفته های بیجای ؛ این و آن آنچنان توجه نمیکنند .

۱۷- در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند .

۱۸- ذهنشان در شرایط باور است .

۱۹- خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.

۲۰- عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است .

۲۱- معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد .

۲۲- عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند .

۲۳- از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه .

۲۴- دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند .

۲۵- از حسادت و خود خواهی به دور هستند .

۲۶- از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند .

۲۷- عاشق رشد و اوج هستند .

۲۸- پیروز میشوند چون باور دارند .

۲۹- اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند .

۳۰- معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است .

۳۱- در ابتدای کار حساب میکنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.

۳۲- ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و ۱۰۰% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند .

۳۳- ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود .

۳۴- معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند .

۳۵- میدانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند .

۳۶- میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند .

۳۷- موفقیت را یک عادت میدانند .

۳۸- با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمیایند .

۳۹- ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند .

۴۰- با اراده راههای محال را پیدا میکنند .

۴۱- خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.

۴۲- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است .

۴۳- در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند .

۴۴- معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است .

۴۵- شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است .

۴۶- خویشتن را براحتی کنترل میکنند .

۴۷- احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست .

۴۸- در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند .

۴۹- دارای برنامه قبلی و عملی هستند .

۵۰- همیشه از دیگران فعال تر هستند .

۵۱- دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند .

۵۲- نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند .

۵۳- بر تمام جزئیات امور خویش احاطه دارند .

۵۴- حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند .

۵۵- براحتی اصول همکاری را رعایت میکنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند .

۵۶- همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند .

۵۷- از رقابت نمیترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند .

۵۸- موفقیت و زحمات پیروان و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میکنند .

۵۹- بسیار وفادار و صمیمی هستند .

۶۰- در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند .

۶۱- به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند .

۶۲- به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند .

۶۳- ادب را همچون ؛ خدمات میدانند .

۶۴- بهای پیشرفت و ترقی را می دهند .

۶۵- خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میکنند .

۶۶- تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند .

۶۷- در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند .

۶۸- مشکلات آنها را خسته نمیکند ؛ آنها مشکلات را خسته میکنند .

۶۹- در تصمیم گیری ها ؛ سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمیکنند .

۷۰- به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی دهند .

۷۱- چشمانشان را باز نگهداشته و نمی ترسند .

۷۲- برای آینده همیشه پس انداز میکنند .

۷۳- توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده میکنند .

۷۴- صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .

۷۵- همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند .

۷۶- برای اهداف خود زمان تعیین میکنند .

۷۷- فرق خود باوری و خوستائی را میدانند .

۷۸- تعادل رفتاری خود را خوب حفظ میکنند .( ظاهرشان نشان نمیدهد که دارا هستند و یا ندار ) .

۷۹- تفاوت حیا و نجابت را با کمروئی ؛ خوب میدانند .

۸۰- اهل تکبر نیستند و میدانند که مثلا : فروشنده ای که متکبر باشد ؛ مشتری های خود را از دست میدهد ویا…….. .

۸۱- دیگران را بزرگ میکنند .

۸۲- در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل میگذارد .

۸۳- کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی کند .

۸۴- بخشنده هستند ؛ هم نسبت به خود و هم دیگران .

۸۵- از افراد منفی دوری میکنند .

۸۶- تا حدودی شوخ طبع هستند .

۸۷- برای جدی بودن ؛ از اخم استفاده نمی کنند .

۸۸- در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت میکنند .

۸۹- اکثرا ؛ افراد سختی کشیده هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

۹۰- خوب بلدند که از خودشان دفاع و مراقبت کنند .

۹۱- از تنهائی حوصله اشان سر نمیرود .

۹۲- خنده رو هستند و قاطع .

۹۳- به انچه میدانند ؛ جدا عمل میکنند .

۹۴- در باره دیگران کمتر حرف میزنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن میگویند .

۹۵- سعی میکنند که دانش و اطلاعات خود را به روز رسانند .

۹۶- وعده و قول بیخود به کسی نمیدهند .

۹۷- علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند .

۹۸- در اموری که به شخص دیگری مربوط است ؛ بیخود تصمیم گیری نمیکنند .

۹۹- در ندانسته هایش ؛ براحتی میگوید که نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق میکند .

۱۰۰- بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب میداند .

اگر شما تمام این موارد را در خود ویا شخصی دیدید ؛ شما یا او؛ لایق رهبری هستید.