۰۲ تیر ۱۳۹۸
تیر ۲, ۱۳۹۸

بیوفیدبک، مزایا و عوارض آن

تیر ۲, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

بیوفیدبک، مزایا و عوارض آن

بیوفیدبک( به انگلیسی: Biofeedback) روش ی کامل کننده و جایگزین برای دارو درمانی است که در آن می آموزیم عملکردهای بدن من جمله ضربان قلب را با کمک ذهن کنترل نماییم.

در بیوفیدبک به حسگرهای الکتریکی وصل می شوید که به شما کمک میکند اطلاعاتی دربارهٔ بدن خود را دریافت و اندازه‌گیری نمایید، حسگرهای بیوفیدبک به شما می آموزد که چطور تغییرات ظریف و ماهرانه ای در بدن خود، به عنوان مثال آرام کردن بعضی ماهیچه ها را کم کم انجام دهید تا به آنچه می خواهید، به عنوان مثال کاهش تنش، برسید.

در اصل بیوفیدبک وضعیت سلامت و عملکرد فیزیکی، به فرد قدرت استفاده از افکار برای کنترل بدن را میدهد . بیوفیدبک اکثراً بعنوان یک روش آسودگی بکار میرود .

مزایای بیوفیدبک بر دیگر شیوه های درمانی چیست؟

ایده آل ترین شیوه های درمانی آن هایی هستند که در آنها خود مراجع، عامل درمان است که یکی از این روشها ، درمان با بیوفیدبک است. در درمان دارویی یا درمانهای روانشناختی مراجعان خود را وابسته به درمان می دانند و به دنبال شیوه های جدیدی مانند درمان با بیوفیدبک هستند که بتوانند با بکار گیری آن، علایم و مشکلات روانشناختی خود را برطرف نمایند. بعضی از روش ها و شیوه های درمانی شایع مثل ریلکسیشن، یوگا و مدیتیشن بر این دستور تأکید دارند ولی در این فرآیند مشکلی موجود است و آن این است که برخی از مراجعان قابلیت یادگیری مناسبی ندارند و با توضیح ها شفاهی نمی توانند دستورالعمل های درمانی و روش ها را به درستی انجام دهند.

به عنوان مثال روانشناس به مراجع، ریلکسیشن و یا تنفس دیافراگمی و عمیق را اموزش میدهد ولی مراجع از طریق این توضیحات شفاهی قادر به یادگیری کامل نیست و در نتیجه جواب مناسبی از درمان نمی گیرد. مثالی دیگر از این روش ها، یوگا و مدیتیشن است. در واقع این درمان ها به خاطر خودکفا کردن مراجع در کنترل علایم خود طراحی شده اند ولی این دستور در بعضی از موردها میسر نمی شود. در حالی که این مشکل در درمان با بیوفیدبک برطرف شده است و مراجع می تواند با اگاهی از علایم زیستی خود، مناسب با موقعیت و هدف خود، در کنترل علایمش خودکفا شود.

علل تمایل بیماران به استفاده از بایوفیدبک چیست؟

احتیاج به داروها را حذف میکند یا کاهش میدهد .

برای آنهایی که در وضعیت خود تحمل دارو ندارند، می تواند درمانی جایگزین باشد.

هنگامی که داروها خوب پاسخ نمی دهند، می تواند مورد دیگری باشد.

در بعضی شرایط موقع حاملگی، می تواند جایگزین داروها باشد.

به اشخاص کمک میکند کنترل سلامتی خود را به دست گیرند.