انواع روش های بغل کردن همسر و تکنیک های آن

در نظر بگیرید که فرد پس از یک روز بسیار بد و افت رتبه به وسیله مدیرش در محل کار به منزل باز می گردد، مطمئنا تنها چیزی که می تواند فرد را به ارامش برساند و از فشار روحی روانی ایجاد شده در وی بکاهد، همراهی ، دلگرمی و در آغوش گرفتن همسر میباشد .

نزدیک بودن به همسرتان به شما صدها فرصت برای در اغوش گرفتن یکدیگر میدهد . به عنوان مثال روز هایی را در نظر بگیرید که هر یک از زوجین دور از هم برای یک سفر کاری زندگی میکنند . در چنین حالتی پس از گذراندن یک روز خسته کننده چه کاری می توانند انجام دهند؟ تنها می توانند صحبت ی تلفنی برقرار کنند و یا این که از طریق ایمیل از یکدیگر آگاه شوند.

برای باور چنین ارتباطی نمی تواند انرژی که یک رابطه نزدیک به آنها میدهد برایشان آماده کند. حال زمانی را در نظر بگیرید که فرد پس از یک روز بسیار بد و افت رتبه به وسیله مدیرش در محل کار به منزل باز می گردد، مطمئنا تنها چیزی که می تواند فرد را به ارامش برساند و از فشار روحی روانی ایجاد شده در وی بکاهد، همراهی و دلگرمی همسر میباشد . اینجاست که شما در نقش خود بعنوان زن و یا شوهر باید اثرات در اغوش گرفتن را بدانید و با روش های در اغوش کشیدن اشنا باشید.

روش های گوناگون بغل کردن

همانگونه که شیوه شما در به اغوش کشیدن نوزادی که گریه میکند با در اغوش گرفتن دوستی که از برد بازی تیمش شادمان است متمایز است، در اغوش کشیدن همسرتان در حالت های گوناگون هم متمایز است و هر مدل آغوشی می تواند حسی خاص و قدرتمند تر را منتقل کند؛ بدین ترتیب دانستن این روش ها و انجام آنها در پر رنگ کردن روابط زناشویی می تواند به شما به میزان قابل توجهی کمک کند. در ادامه با بعضی از روش ها اشنا می شوید:

قرار دادن بازو ها دور همسر: در این وضعیت پا ها و سینه های شما با یکدیگر کاملاً در تماس قرار گرفته و بدین ترتیب بر روی حس نزدیکی تأکید میکند . در این روش معمولاً فرد بلند قدتر بازوان خود را دور کمر فرد کوتاه قدتر قرار میدهد در حالیکه فرد کوتاهتر دستان خود را دور گردن فرد بلندتر حلقه می کند.

برقراری تماس پیشانی به پیشانی: ایجاد تماس با صورت زوج بیانگر صمیمیت میباشد . در این شیوه میتوانید سر خود را بعد از برقراری تماس به دو طرف صورت فرد منتقل کنید و با اضافه کردن لمس در ناحیه های گردن و قفسه سینه بر میزان رابطه عاشقانه خود بیافزایید.